FAIRY QUEEN

fairy queen veenfabriek coproductie nationaal reisdopera


pr & markering

Fairy Queen – H. Purcell
Semi-opera in vijf bedrijven (1692)
Deze Fairy Queen is een bijzondere samensmelting van twee kunstvormen: opera en toneel. Opdracht: publiciteit & marketing en samenwerking met Nationale Reisopera.