Viola Viola Festival

viola 2014 beeld


pr & marketing

Het Internationaal Viola Viola Festival van artistiek leider Esther Apituley beleefde in 2014 haar 2e editie in de Philharmonie te Haarlem. De opdracht bestond o.a. uit het ontwikkelen van een publiciteitsstrategie voor dit nog relatief onbekende festival (inclusief de uitvoering). Taken o.a.: begeleiding campagnebeeld, drukwerkbegeleiding en distributieplan, persstrategie, productie content social media, (audio)visuele communicatie: scripten festivalteaser & begeleiding radiospots, porren viool community en publiekswerving.